The Logo for Special Family Holidays

Ar lannau Traeth y Graig Ddu, Morfa Bychan, Porthmadog.


Maes Carafannau Teuluol o safon ar arfordir Eryri.
CymraegSpacerFaceboookSpacer
AdrefY SafleOriel Yr ArdalPysgotfa Pris Lleoliad Ymholiadau
Landscape Photo of The Area

Yr Ardal a Beth sydd yma i'w wneud.

Mae nifer o weithgareddau i chi gymryd rhan ynddynt yn ystod eich gwyliau gyda ni. Yn amlwg mae'r traethau cyfagos yn atyniad poblogaidd iawn a gellwch gerdded yno o'r garafan. Cewch roi cynnig ar gerdded y Wyddfa neu unrhyw un o'r mynyddoedd eraill yn yr ardal, ymweld gyda phentref Eidalaidd Portmeirion neu deithio ar Reilffordd Ffestiniog.

Mae'r fideo ar y dde yn rhoi cipolwg i chi ar yr hyn sydd gan yr ardal i'w gynnig. Gellwch hefyd lwytho taflen PDF oddi ar y we.

Atyniadau
Unwaith y byddwch wedi cyrraedd y safle mae modd i chi adael y car ac ymlacio gan bod popeth y byddwch ei angen yma o fewn cyrraedd. Mae siop fychan ar y safle yn gwerthu manion pob dydd ac mae SPAR, siop sglodion a thafarn yn y pentref.

Cerdded
Wrth i Lwybr Arfordir Cymru agor yn 2012 bae modd i ci gerdded milltiroedd o arfordir bendigedig erbyn hyn yn ogystal a cherded llwybrau gwych ar y tir mawr. Gellwch grwydro draw i Borthmadog, Borth y Gest neu Criccieth, a gan bod cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus wych mae'n ddiwrnod allan bendigedig.

Pysgota
Sawl maes carafan sydd hefyd yn medru cynnig Pysgotfa ei hunain? Rydym yn falch iawn o fedru cynnig hyn ar y safle, y lleoliad perffaith i bysgotwyr hen ac ifanc! Cliciwch yma i ddysgu mwy am y bysgotfa.

 

LLwybr Arfordir Cymru
Rydym mewn lleoliad perffaith i grwydro LLwybr yr Arfordir, ac mae cysylltiadau trafnidiaeth cyhoeddus arbennig ar gael i ddod a chi'n ôl hefyd! Mae'r fideo ar y dde yn rhoi cip olwg o'r Llwybr i chi.