The Logo for Special Family Holidays

Ar lannau Traeth y Graig Ddu, Morfa Bychan, Porthmadog.


Maes Carafannau Teuluol o safon ar arfordir Eryri.
CymraegSpacerFaceboookSpacer
AdrefY SafleOriel Yr ArdalPysgotfa Pris Lleoliad Ymholiadau
Landscape Photo of The Area

Y Safle

Mae'r safle yn newydd ar gyfer 2013 ac yn cynnig y cyfleusterau diweddaraf y byddwch yn ei ddisgwyl. Mae galeri o luniau isod o'r safle ynghyd a rhestr o'r prif gyfleusterau y bydd ar gael i chi tra'n aros gyda ni.

Oriel:

Cyfleusterau Modern:
50 Gofod Carafan Pob Tywydd (Super Pitches)
Croesawu anifeiliaid anwes.
Croesawu Teuluoedd.
System ddiogelwch gan gynnwys Teledu Cylch Cyfyng, CCTV.
Gofod paratoi llysiau
Ystafell Ymolchi
Ystafell Glanhau Dillad gan gynnwys sychwr.
Cyfleusterau Ymolchi Preifat.
Toiledau Dynion a Merched
Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl gan gynnwys Ystafell Wlyb
Cyfleusterau newid a ymolchi babanod.
Siop fechan a derbynfa.
Pysgotfa ar y safle.

Ymholiadau:
Os ydych am ofyn cwestiwn yna mae croeso i chi ddefnyddio'r ffurlfen hon:

Enw:
E-Bost:
Ffôn:
Neges:

Cadarnhau bod yr uchod yn gywir: