The Logo for Special Family Holidays

Ar lannau Traeth y Graig Ddu, Morfa Bychan, Porthmadog.


Maes Carafannau Teuluol o safon ar arfordir Eryri.
CymraegSpacerFaceboookSpacer
AdrefY SafleOriel Yr ArdalPysgotfa Pris Lleoliad Ymholiadau
Landscape Photo of The Area

Pris a Manylion Eraill

Prisiau wedi ei selio ar "super pitch" gyda trydan ar gyfer 1 uned, 2 berson a 1 cerbyd.

Tymor Isel  £19.80
1st March-27th March
9th September-31st October   

Tymor Canoliga Prysur - £24.00
7fed o Ebrill -31 o Awst.

Ychwanegol
Plant llai na 3 oed - Am Ddim.
Plant dros 3 oed a llai na 16 £3.50
Oedolyn ychwanegol £4.75
Cwn am Ddim (Uchafswm o 2 yr uned)
Awning am ddim a dim cost ychwanegol am gawod!!
Car ychwanegol am ddim  (Parcio yn maes parcio ymwelwyr)

Ni fyddwn yn ad-dalu blaendal.

Mae llecynnau tymorol yn parhau i fod ar gael, cysylltwch gyda ni am ragor o wybodaeth.