The Logo for Special Family Holidays

Ar lannau Traeth y Graig Ddu, Morfa Bychan, Porthmadog.


Maes Carafannau Teuluol o safon ar arfordir Eryri.
CymraegSpacerFaceboookSpacer
AdrefY SafleOriel Yr ArdalPysgotfa Pris Lleoliad Ymholiadau
Landscape Photo of The Area

Lleoliad a Chyfarwyddiadau

Ein Lleoliad

Cyfarwyddiadau

Mae Glan Morfa mewn lleoliad delfrydol i deithio o amgylch Eryri. Gallwch fwynhau'r ardal ar droed, feic neu mewn car.


Gweld Glan Morfa mewn map mwy.

O Griccieth: Parhau tuag at Borthmadog ac i mewn i’r dref ar hyd y Stryd Fawr.

O Benrhyndeudraeth: Teithiwch ar hyd y ffordd osgoi newydd sef yr A487 tuag at Borthmadog, trowch am Borthmadog ar y gylchfan. Parhau yn eich blaen nes cyrraedd y Stryd Fawr.

Yn olaf... Trowch i’r dde wrth ymyl ‘The Factory Shop’. Dilynwch arwyddion i Forfa Bychan, parhau trwy’r pentref ac mae’r safle wedi ei leoli ar yr ochr dde wrth adael y pentref tuag at Draeth y Graig Ddu. Cod Post : LL499YH.

Os rydych ar goll ffoniwch ni ar 01766 514980

Public Transport  
Mae gennym gysylltiadau arbennig i drafnidiaeth gyhoeddus, felly gallwch adael eich car neu dŷ ar grwydr (Motor Home) ar y safle ar ôl cyrraedd. Mae’r wybodaeth teithio ddiweddaraf ar gael ar wefan Travel Line.