The Logo for Special Family Holidays

Ar lannau Traeth y Graig Ddu, Morfa Bychan, Porthmadog.


Maes Carafannau Teuluol o safon ar arfordir Eryri.
CymraegSpacerFaceboookSpacer
AdrefY SafleOriel Yr ArdalPysgotfa Pris Lleoliad Ymholiadau
Landscape Photo of The Area

Traeth y Graig DduCroeso.

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch ar faes carafan Glan Morfa Mawr. Mae'r cyfleusterau diweddaraf ar y maes carafannau newydd hwn gan gynnwys toiledau a chawodydd newydd sbon, tirlunio gwych a gofod carafanio o safon sy'n cynnwys trydan, y cyfan oll o fewn cyrraedd i draethau bendigedig y Graig Ddu.

Edrychwch ar y wefan i ddysgu mwy am yr hyn sydd gennym i'w gynnig a cysylltwch gyda ni os oes gennych unrhyw gwestiwn.

Wedi'n lleoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri rydym wedi ein lleoli mewn man perffaith i ymlacio neu i fwynhau hwyl gyda'r teulu ar y treth. Mae cymaint i'w wneud yn yr ardal gan gynnwys cerdded Llwybr godidog yr arfordir, ymweld a phentref Portmeition, teithio ar Reilffordd Ffestiniog a llawer mwy! Cliciwch yma i ganfod mwy am y gweithgareddau sydd ar gael gael yn yr ardal.

Traeth y Graig Ddu Gwyliau Golffio Cwpwl yn Cerdded ar y Traeth

 

Pam aros gyda ni? Bargeinion a'r Newyddion Diweddaraf:
Rydym yn falch iawn o'r safle carafan ac yn ymfalchio mewn cynnig cyfleusterau modern a glan.
Maes Carafan yn cael ei dedeg gan y teulu; rydym yn malio am safonnau, glanweithdra a gwasanaeth.
Wedi ein lleoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri
Dim ond tafliad carreg o draeth byd enwog y Graig Ddu.
Mae cymaint i'w wneud yn yr ardal, pob un yn atyniad o ansawdd.
Safle sy'n hygyrch ac yn berffath ar gyfer teuluoedd.
Ymunwch gyda'r Cylchlythyr er mwyn cael y bargeinion a'r newyddion diweddaraf gennym:
Eich Enw:
E-Bost: