The Logo for Special Family Holidays

Ar lannau Traeth y Graig Ddu, Morfa Bychan, Porthmadog.


Maes Carafannau Teuluol o safon ar arfordir Eryri.
CymraegSpacerFaceboookSpacer
AdrefY SafleOriel Yr ArdalPysgotfa Pris Lleoliad Ymholiadau
Landscape Photo of The Area

Amdanom Ni; Menter y Teulu!

Mae Berwyn a Rhian wedi bod yn brysur ers blynyddoedd yn cynllunio datblygiad maes carafannau Glan Morfa gyda'r bwriad o gynnig gwersyll o'r ansawdd uchaf, yn lan ac yn fodern ar gyfer ymwelwyr i Eryri a Morfa Bychan. Mae'n fenter i'r teulu cyfan gyda'r plant, Erin a Osian, yn helpu hefyd! Wedi cael ei ddatblygu ers 2011 mae'r teulu yn edrych ymlaen yn fawr i'w weld yn agor yn 2013. Mae Berwyn a Rhian yn yn chwilfrydig am y busnes gan bod gan y gwersyll a'r ardal gymaint i'w gynnig.

Felly cysylltwch gyda ni! Os ydych yn edrych am wersyll glan, teuluol gyda'r cyfleusterau diweddaraf ger Parc Cenedlaethol Eryri yna Glan Morfa yw'r lle i chi! Cysylltwch gyda ni heddiw.